uks-as-aapy

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Łapy ogłasza nabór dziewcząt do sekcji piłki siatkowej . Gwarantujemy dobrą zabawę i integrację, wyjazdy na mecze ligowe, najwytrwalszym udział w zawodach oraz letnich i zimowych obozach sportowych.

Wszelkich informacji na temat udziału w treningach można uzyskać u Trenera, p.Tomasz Mnicha Tel:692733337,Trener p.Justyna Ekiert tel:508577676. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebookhttps://www.facebook.com/groups/uksakademiasiatkowkilapy/ , gdzie znajdą Państwo informację na temat zapisów oraz spotkań organizacyjnych z rodzicami.

Sport i rekreacja jest tą formą wypełniania dzieciom wolnego czasu, gdzie poprzez wysiłek fizyczny wyładowują emocję, nabywają umiejętności zdrowej rywalizacji, uczą się radzenia z sukcesem oraz porażką. Wyuczona systematyczność podczas zajęć sportowych to także doskonały element wychowawczy, który procentować będzie w przyszłości nie tylko na arenach sportowym, ale również w innych dziedzinach życia.

Rodzicu, zadbaj o zdrowie, sprawność fizyczną oraz właściwe postawy społeczne swojego dziecka, zachęcając je do udziału w naszych zajęciach sportowych.

Projekt z realizacji zadania publicznego Gminy Łapy WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE SPORTU KLASYFIKOWANEGO W GMINIE ŁAPY W 2016 Rok.
Z A P R A S Z A M Y ! ! !

Tomasz Mnich
Prezes
UKS Akademia Siatkówki  Lapy
tel:725900802/692733337