Uwaga:

Komunikat organizacyjny XVII Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego.

Dotyczy zgłoszeń  do biegów w kategoriach szkolnych

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach informuje, że  ostateczny termin zgłoszeń kategorii szkolnych mija w dniu  26 kwietnia 2017 roku (środa) . Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

27 kwietnia ukaże się informacja, które z określonych regulaminem Biegu kategorii   nie uzyskały minimalnej obsady i zostały wycofane  z programu.

Organizator

kik-plakat-xvii

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach niniejszym ogłasza rozpoczęcie zapisów do XVII Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego.  Zapisów można dokonywać poprzez pocztę elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłajac na adres kikolskibieg@wp.pl lub osobiście w biurze Ośrodka w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 18a. Wszystkie pytania i wątpliwości można kierować na nr. tel. 857152475.

Termin: 29 kwietnia 2017 roku – bieg główny godz.13.00

Podstawowe zmiany regulaminowe to: brak wpisowego dla sportowców niepełnosprawnych oraz zastąpienie nagród finansowych nagrodami rzeczowymi.

O innych, istotnych szczegółach, będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.okf.lapy.pl oraz na profilu Facebook

(OKf)

W załączeniu:

Regulamin

Formularz

Program minutowy

Lista startowa XVII Biegu Ulicznego im. W. Kikolskiego (bieg główny) (aktualizacja 27.04.2017)

Mapa biegu