Można już zapisywać się na listopadowe wyjazdy na basen do Wysokiego Mazowieckiego. Żeby znaleźć się na liście, trzeba przyjść do biura Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach (ul. Leśnikowska 18a), i z góry opłacić wyjazdy na listopad.

basen4

  • Koszt czterech wyjazdów to 100 zł.
  • Terminy wyjazdów: 8 listopada, 15 listopada, 22 listopada, 29 listopada. Wyjazdy o godzinie 17:30 spod cukierni “U Lecha”
  • Wpłaty w biurze OKF, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, DO 31 PAŹDZIERNIKA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ