Gmina Łapy uzyskała dofinansowanie na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”  realizowanego w 2010 roku  w województwie podlaskim. W ramach programu zostaną wybudowane dwa boiska: boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 30 x 62 m oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 30 x 50 m do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę ręczną. (Zdecydowaliśmy się złożyć wniosek właśnie na większe boisko wielofunkcyjne z niewielkimi trybunami). Kompleks boisk powstanie przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach i będzie stanowił część projektowanego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego.

Prognozowany koszt inwestycji wynosi 1 614 tys. zł i będzie dofinansowana na kwotę 666 tys. zł (333 tys. zł sfinansowane z budżetu województwa podlaskiego oraz 333 tys. zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), resztę pokryje Gmina. Ostateczny koszt znany będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wartość takich obiektów w innych samorządach wynosiła od ok. 950 tys. zł do 2 mln zł. Koszt ten uzależniony jest przede wszystkim od włączenia dodatkowych elementów (trybuny, plac zabaw itp.), a także wartości niezbędnych robót ziemnych i infrastruktury (np. odwodnienia) itd. Kompleks boisk powinien zostać wybudowany do końca września 2010 roku. Wówczas wzorem innych gmin nastąpi uroczyste otwarcie kompleksu boisk, na które wraz z mieszkańcami zaproszone zostaną m.in. władze województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki.