VIII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego

Polska biega

Łapska Olimpijka

Łap Euro

Turniej “Petrus”

Siła w Łapach

Parafiada 2009

II Turniej Petrus