Nazwa Adres www

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Prezes – Dariusz Jabłoński

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Papieża Jana Pawła II

ul. Polna 9

18-100 Łapy

dariuszjablonski@vp.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Sobieski” Płonka Kościelna

Prezes – Tadeusz Sutkowski

Zespół Szkół
im. Jana III Sobieskiego

18-103 Płonka Kościelna

gm. Łapy

Międzyszkolny Klub Żeglarski „Ref”

Prezes – Zdzisław Penza

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15

18-100 Łapy

www.zagle-ref.w.plzpenza@wp.pl hmazurkiewicz@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Łapa”

Prezes – Dariusz Rydzewski Falkowski

Gimnazjum Nr 1

ul. Matejki 19

18-100 Łapy

Uczniowski Klub Sportowy „ Dwójka Łapy”

Prezes – Jarosław Bagiński

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. M. Kopernika

ul. Piękna 17

18-100 Łapy

Uczniowski Klub Sportowy
im. W. Kikolskiego
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego www.fajnaszkola.net
Prezes – Dorota Kondratiuk

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68

18-100 Łapy

zsm@fajnaszkola.net dkondratiuk@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Narew”

Prezes – Danuta Bojczuk

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68

18-100 Łapy

www.judo-lapy.infoppulkosnik@wp.pl dyrektor@fajnaszkola.net

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp LO Łapy”

Prezes – Katarzyna Perkowska

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Boh. Westerplatte 10

18-100 Łapy