Amatorski Turnieju Siatkówki Plażowej – Sobótka 2022

Regulamin

Amatorski Turnieju Siatkówki Plażowej – Sobótka 25.06.2022 r. ( sobota )

 1. Organizator: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, Dom Kultury w Łapach,
 2. Cel: Popularyzacja siatkówki plażowej zachęcenie do aktywnego wypoczynku
 3. Miejsce: Tereny Rekreacyjne nad rzeką Narew w Uhowie
 4. Termin: 25 czerwca 2022 r. (sobota),
 5. Start:12:00 Mini Siatkówka          13:00 Siatkówka kobiet          15:00 Siatkówka mężczyzn
 6. Uczestnictwo:
 • Turnieju Mini Siatkówki Plażowej: uczniowie szkół podstawowych, chłopcy i dziewczęta, tworzący zespoły dwuosobowe,
 • Amatorski Turniej Siatkówki: uczniowie szkół średnich i dorośli, tworzący zespoły dwuosobowe.
 • Turniej rozegrany zostanie z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn/ dziewcząt i chłopców
 • Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą mailowo na adres okf1@wp.pl do dn. 17 czerwca 2022 r.
 • W mailu należy podać imię, nazwisko zawodników lub zawodniczek tworzących zespół. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna do udziału w turnieju.
 • Udział w turnieju jest bezpłatny.

7. System rozgrywek: System rozgrywek ustala organizator – w zależności od liczby zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji przepisów gry i dostosowanie ich do wieku zawodników oraz liczby startujących drużyn.

8.Nagrody:

 • Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców/mężczyzn i kobiet
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

9. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Dom Kultury w Łapach i Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)

Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów.

Osoby niepełnoletnie startujące w turnieju muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.