Bieg Godzinny w Łapach – zapisz się i sprawdź swoje możliwości!

 

Ośrodek Kultury Fizycznej zaprasza na Bieg Godzinny, który odbędzie się 9 maja o godzinie 12:00 na stadionie w Łapach!

Jeśli jesteś pełnoletnim mieszkańcem gminy Łapy i regularnie biegasz lub chcesz sprawdzić swoje możliwości, zgłoś się do tego biegu. Zanim jednak to zrobisz, przeczytaj najważniejsze informacje o biegu:

  • uczestnikami mogą być pełnoletni mieszkańcy gminy Łapy
  • ze względu na ograniczenia, związane z COVID-19, w biegu może wziąć udział 25 zawodników
  • o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
  • zgłoszeń dokonujemy mailowo na adres okf1@wp.pl
  • zgłoszenia do 5 maja 2021 r.
  • w zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko oraz numer telefonu
  • w biegu liczy się liczba przebiegniętych okrążeń w ciągu 1 godziny po bieżni stadionu w Łapach
  • nie ma obowiązku biegać pełna godzinę – uczestnik w każdej chwili może zejść z bieżni po przebiegnięciu dowolnej liczby okrążeń
  • w przypadku przebiegnięcia przez dwóch lub więcej zawodników takiej samej liczby okrążeń, wyżej sklasyfikowany zostanie ten, który pokonał dłuższy dystans na kolejnym, nieukończonym jeszcze okrążeniu
  • medale dla wszystkich uczestników, dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn – puchary!

Szczegóły znajdują się w regulaminie biegu. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 85 715 24 75, mailowo na adres okf1@wp.pl lub na facebooku.

 

REGULAMIN BIEGU GODZINNEGO W ŁAPACH

9.05.2021 r.

I. CEL IMPREZY:

– Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny

wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka,

– Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

III. TERMIN BIEGU:

Niedziela, 9 maja 2021 r. godzina 12:00

IV. PROGRAM:

godz. 10:30 – otwarcie biura zawodów

godz. 11:40 – zamknięcie biura zawodów

godz. 11.45 – rozgrzewka i prezentacja zawodników

godz. 12:00 – start biegu 60 – minutowego

godz. 13:00 – zakończenie biegu 60 – minutowego

godz. 13:30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

V. MIEJSCE i DYSTANS :

Bieg rozegrany zostanie na bieżni Stadionu Miejskiego w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 18a.

Bieg polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 1 godziny.

Nie ma obowiązku biegać pełna godzinę – uczestnik w każdej

chwili może zejść z bieżni po przebiegnięciu dowolnej liczby

okrążeń.

Liczy się pokonanie pełnego okrążenia stadionu (400m).

Po upływie regulaminowej godziny biegu na sygnał dźwiękowy sędziego

zawodnicy zobowiązani są do zatrzymania się, po czym sędziowie na

podstawie zapisów prowadzonych w trakcie biegu zdecydują o kolejności zawodników.

W przypadku przebiegnięcia przez dwóch lub więcej zawodników takiej samej liczby okrążeń, wyżej sklasyfikowany zostanie ten, który pokonał dłuższy dystans na kolejnym, nieukończonym jeszcze okrążeniu.

VI. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf1@wp.pl w dniach: 23.04.2021 r.– 5.05.2021 r. Limit uczestników – 25. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko

– numer kontaktowy

VII. UCZESTNICTWO:

Uczestnikiem biegu może być każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Łapy, który

dokona zgłoszenia zgodnie z pkt. VI z niniejszego regulaminu.

W razie braku odpowiedniej liczby uczestników organizator może uzupełnić limit osób zawodnikami spoza gminy Łapy.

Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, organizator może wyróżnić kategorie kobiet i mężczyzn.

VIII. NAGRODY:

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Trójka najlepszych zawodników w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn zostaną nagrodzeni dodatkowymi nagrodami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność.

– Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed

rozpoczęciem imprezy.

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

– Organizator zapewnia pomoc medyczną.

– We wszystkich sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje

organizator.

-Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.