Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta

Tadeusz Borowski-Beszta

Dr. n.med. Tadeusz Borowski – Beszta

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego

Wybitny lekarz, Sybirak, Honorowy Obywatel Łap, znakomity sportowiec

Tadeusz Borowski był znakomitym dyskobolem

 

Tadeusz Borowski – Beszta ur. 23.03.1934 w Łapach. Mieszkał i uczył się w Łapach i nadal jest bardzo silnie związany z tym miastem. Jest osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem i nie budzącą żadnych kontrowersji. Jego ojciec (kapitan rezerwy WP), uczestniczył w wojnie 1920 i 1939 roku. Matka będąca sanitariuszką w 1920 roku, otrzymała stopień porucznika rezerwy, nadany przez III RP. Wraz z matką i dziadkiem Tadeusz został zesłany w roku 1940 do Kazachstanu, zaś ojca, Marcina Borowskiego sowieci zamordowali w Kuropatach pod Mińskiem

Do Łap Tadeusz powrócił w roku 1946, jako 12 letni chłopiec. W miejscowym Liceum Ogólnokształcącym pod kierunkiem prof. B. Juszczuka trenował lekką atletykę i koszykówkę. Był najlepszym zawodnikiem lat 50 – tych w Łapach w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Na zawodach w Łomży (24.06.52) uzyskał w rzucie dyskiem 51,93, wynik nieznacznie gorszy od rekordu Polski juniorów. Na Mistrzostwach Polski Juniorów (1951) znalazł się tuż poza podium, zajął IV miejsce. Po ukończeniu szkoły średniej w Łapach T. Borowski miał problemy z dostaniem się do Akademii Medycznej z powodu defektu palców, których sprawność utracił wskutek odmrożenia na Syberii. Jednak nie to było główną przyczyną decyzji władz Uczelni, a fakt, że ojciec jego był oficerem Wojska Polskiego. Tu pomoc okazał mu prof. Juszczuk. Po wielkich „bojach” został przyjęty w kolejnym roku do wymarzonej uczelni. Jako student Akademii Medycznej w Białymstoku reprezentował uczelnię na zawodach lekkoatletycznych i rozgrywkach koszykówki. Jako lekarz brał również udział w zawodach sportowych. W 1968 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Był adiunktem w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Białymstoku

Był organizatorem Pracowni Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Białymstoku, oraz Ośrodka Rehabilitacji Narkomanów w Zaczerlanach (przekazał go następnie Monarowi). W latach 1980 -1984 był dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. T. Borowski-Beszta jest jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku i współzałożycielem pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum “Dom Opatrzności Bożej”, które działa w Białymstoku od 1992 roku. T. Borowski-Beszta od 13 maja 1992 roku jest kierownikiem Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”. Obecne hospicjum ma 70 łóżek i jest największym w Polsce. Całość prac sfinansowano z ofiar i darowizn – jak podkreślają założyciele hospicjum – “ tysięcy ludzi dobrej woli“, którzy np. przekazywali środki na ten cel, pomagali również sponsorzy, rodziny pacjentów.

Oto jakie wyróżnienia otrzyma dr Tadeusz Borowski – Beszta:

– Pierścień „Animus et semper fidelis” za wkład pracy w tworzeniu i budowę hospicjum w 2002 roku;

– „ Złote klucze” za działalność społeczną w plebiscycie Kuriera Porannego w 2003 roku.;

– Wyróżnienie kapituły „Teleobiektywu” za działalność społeczną w 2004 r;

– Nagrodę Honorową „Świadek Historii” przyznaną w 2014 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom zaangażowanym w upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu. Doktor czyni także wiele dla upamiętnienia historii wywózek i życia na „nieludzkiej ziemi” oraz innych dramatycznych wydarzeń z historii Polski, a zwłaszcza Podlasia. Nagrodę honorową otrzymała również Danuta Skibko i Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach.

– Odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice” – (Kawaler Orderu Ojca Świętego) przyznana w 2015 r. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń kościelnych, przyznawane przez Papieża osobom świeckim w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Odznaczenie przekazał abp. Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, który wnioskował o jego przyznanie. Jestem przekonany, że doktor na to odznaczenie zasługuje. „Życzę mu, aby jeszcze długo dokonywał rzeczy niemożliwych” – powiedział arcybiskup

Tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy 2015 rok. Uroczyste wręczenie aktów nadania nastąpiło 6.03.2015 r., w Inkubatorze Przedsiębiorczości na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łapach. Uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa zasłużonym i znanym osobom zostały nadane Jerzemu Rydzewskiemu i Tadeuszowi Borowskiemu – Beszta podjęte przez radnych Rady Miejskiej na sesji 30 stycznia 2015 r. jednogłośnie. Sprawa nadania obywatelstwa obu tym osobom była omawiana w samorządzie łapskim już w poprzedniej kadencji. Inicjatorem nadania tytułu honorowego obywatelstwa Jerzemu Rydzewskiemu był wówczas Stanisław Kosicki (który poświęcił J. Rydzewskiemu publikację w Gazecie Łapskiej, a następnie opublikował książkę „Niezwykłe życie Profesora”, zaś dr Tadeuszowi Borowskiemu – Beszcie radny Roman Czepe.

– Laureat Nagrody Zaufania “Złoty OTIS”. Złoty OTIS to nagroda zaufania przyznawana od siedemnastu lat postaciom związanym z medycyną, którą w plebiscycie wyróżniony został Tadeusz Borowski-Beszta jako wybitny medyk z województwa podlaskiego otrzymał nagrodę specjalną, tytuł “lekarza-społecznika”. „Jeżeli my pomagamy innym, to możemy się też spodziewać, że inni kiedyś nam też pomogą, jest to obieg zamknięty, dobro rodzi dobro, zło rodzi zło” – powiedział  dr Tadeusz Borowski-Beszta. Przyznał, że jego wzorem jest Matka Teresa z Kalkuty, która nigdy nikogo nie nawracała, tylko świadczyła swoim życiem o chrześcijaństwie. Jako chrześcijanin mam moralny obowiązek służenia bliźnim, zwłaszcza w potrzebie – powiedział dr Borowski.

O trzymał odznaczenia państwowe:

– Złoty Krzyż Zasługi w 2009 roku.

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2015 roku.

Choć Tadeusz Borowski – Beszta od lat mieszka w Białymstoku, to poprzez rodzinę, przyjaciół i znajomych jest stale związany z Łapami. Wspierał samorząd Łap w sprawach polityki historycznej, szczególnie zabiegając o upamiętnienie wydarzeń i miejsc ważnych dla historii Ziemi Łapskiej. Warto dodać, że wspierał także powstanie pomników w wielu miejscach Podlasia, w tym w miejscowościach położonych w sąsiednich gminach: w Łukawicy (w gminie Poświętne) – pomnika poświęconego spaleniu wsi i deportacji na Sybir mieszkańców w czasie powstania styczniowego, w Borowskich – Olkach (w gminie Turośń Kościelna) – poświęconego księdzu Antoniemu Beszcie-Borowskiemu, jednemu spośród 108 męczenników II Wojny Światowej, pochodzącemu z tej wsi, krewnemu dr. T. Borowskiego – Beszty, Krzyża poświęconego trzem oficerom Wojska Polskiego z listy katyńskiej pochodzących ze wsi Borowskie, oraz pomnika poświęconego pomordowanym przez Niemców pacjentom Szpitala w Choroszczy. Wielokrotnie odwiedzał Łapy, uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych i sportowych.

Opracował: Stanisław Kosicki

 

Metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski wręcz dr Tadeuszowi Borowskiemu – Beszta Pro Ecclesia et Pontifice 2015 krzyż zasługi odznaczony przez papieża Franciszka
Metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski wręcz dr Tadeuszowi Borowskiemu – Beszta Pro Ecclesia et Pontifice 2015 krzyż zasługi odznaczony przez papieża Franciszka
Łapy.6.03.2015 Sławomir Jan Maciejewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach wręcza dr Tadeuszowi Borowskiemu dyplom Honorowego Obywatela Łap.
Łapy.6.03.2015. Honorowi Obywatele Łap: Jerzy Rydzewski i Tadeusz Borowski obok ówczesna burmistrz Łap Urszula Jabłońska.
Honorowy Obywatel Łap
Tadeusz Borowski i Danuta Skibko – koleżanka z czasów nauki w Liceum Ogólnokształcącym
Cecylia Łapińska gratuluje Honorowym Obywatelom Łap Jerzemu Rydzewskiemu i Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie
Łukawica 2.10.2011 r. Zwycięska bitwa pod Łukawicą 19.09. 1863r
Łukawica 2020.
Łukawica 2020. Z lewej Tadeusz Borowski , z prawej Raciborski potomek związany z Powstaniem Styczniowym. Wraz z bratem opiekują się tym miejscem.
Łukawica 2.10.2011 r. Zwycięska bitwa pod Łukawicą 19.09. 1863r
Łukawica
2007 rok. Siedziba Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku. Tadeusz Borowski wita się z Bronisławem Gurzędą, kolegą z czasów nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach
Stanisław Kosicki wręcza p. Tadeuszowi Borowskiemu książkę „Niezwykłe życie Profesora” 22.08.2014r.
Aula ZSM spotkanie w związku z wydaniem książki „Niezwykłe życie Profesora”
Od prawej: Tadeusz Borowski, Danuta Skibko – koleżanka z czasów nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Sławomir Dmochowski
Tadeusz Borowski i Teresa Wielgat
Ks. Andrzej Sieńko z wolontariuszami i dr Tadeuszem Borowskim – Beszta, dyrektorem Hospicjum Opatrzności Bożej w Białymstoku, którego ojca – św. pamięci Marcina, rozstrzelali sowieci, zsyłając jego żonę wraz synem do Kazachstanu. Zdjęcie opublikował Kurier Plus, Tygodnik – Polish Weekly Magazine.
Nie każdy da radę pracować w hospicjum. Tu trzeba mieć wielkie serce. Pani Teresa, Daniela Czerniawska, doktor Tadeusz Borowski – Beszta i Józefa Łupińska pomagają pomagają od lat i nigdy nie wzięli za to ani grosza. Zdjęcie opublikowane przez Kurier Poranny w artykule Agaty Sawczenko- Hospicjum Dom Opatrzności Bożej pomaga.

 

Cmentarz w Łapach. Pomnik poświęcony rodzicom Tadeusza Borowskiego-Beszty