Grand Prix Bindugi 2022

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach zaprasza na zawody biegowe „Grand Prix Bindugi”

REGULAMIN

GRAND PRIX BINDUGI

25.09.2022 r. ( niedziela )

III bieg z cyklu „Bieg po zdrowie”

I. CEL IMPREZY:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka,

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:

  • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
  • Gmina Łapy

III. TERMIN BIEGU:

  • Niedziela, 25 września 2022 r.

IV. KATEGORIE WIEKOWE/DYSTANS

  • U 8- ur. 2014 i mł. – bieg na 200 m
  • U10- ur. 2012-2013 – bieg na 300 m
  • U12- ur. 2010-2011 – bieg na 500 m
  • U15- ur. 2007-2009bieg na 750 m
  • OPEN – ok. 8 km

V. PROGRAM:

godz. 9:00 – otwarcie biura zawodów – Stadion Miejski im. Waldemara Kikolskiego w Łapach, ul Leśnikowska 18a

godz. 9:30 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

godz. 10:15 – 11:30 – dekoracje dzieci i młodzieży

godz. 11.45 – rozgrzewka i prezentacja zawodników w kategorii OPEN

godz. 12:00 – start biegu głównego

godz. 13:00 – zakończenie biegu

godz. 13:15 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

 

VI. TRASA BIEGU

  • BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY

Trasa trawiasta na Stadionie Miejskim im. Waldemara Kikolskiego w Łapach, ul Leśnikowska 18a

  • BIEG GŁÓWNY

Start i okrążenie po obrzeżach stadionu miejskiego; droga dojazdowa do stadionu; droga prowadząca na ”Bindugę” obok ogródków działkowych; pętla po ścieżkach Bindugi; powrót
na stadion; ponownie teren Bindugi oraz powrót na stadion.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.


VII. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf1@wp.pl w dniach: 01.09.2022 r.– 20.09.2022 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

Informacje: Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

W zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, miejscowość, numer kontaktowy

VIII. NAGRODY:

1. Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców/mężczyzn i kobiet
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność.

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia pomoc medyczną.

We wszystkich sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

regulamin cykl biegowy