GRAND PRIX UHOWA 14.10.2023

REGULAMIN

GRAND PRIX UHOWA

14.10.2023 r. ( sobota )

III bieg z cyklu „Bieg po zdrowie”

I. CEL IMPREZY:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka,

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:

  • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
  • Gmina Łapy

III. TERMIN BIEGU:

  • Sobota , 14 października 2023 r.

IV. KATEGORIE WIEKOWE/DYSTANS

  • U 8 – rocznik 2015 i młodsi – bieg na 200 m
  • U 10 – rocznik 2013-2014 – bieg na 300 m

  • U 12 – rocznik 2011-2012 – bieg na 500 m

  • U 15 – rocznik 2008-2010 – bieg na 750 m
  • OPEN – 10 kilometrów

V. PROGRAM:

godz. 9:00 – otwarcie biura zawodów

godz. 10:00 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

godz. 10:15 – 11:30 – dekoracje dzieci i młodzieży

godz. 11.45 – rozgrzewka i prezentacja zawodników w kategorii OPEN

godz. 12:00 – start biegu

godz. 13:00 – zakończenie biegu

godz. 13:15 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

VI. MIEJSCE:

Start i meta przy wieży widokowej w Uhowie.

Trasa biegu to droga szutrowa drogami polnymi i leśnymi.

VII. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf@okf.lapy.pl w dniach: 15.09.2023 r.– 09.10.2023 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

Informacje: Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

W zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, miejscowość, numer kontaktowy

VIII. NAGRODY:

1. Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców/mężczyzn i kobiet
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność.

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia pomoc medyczną.

We wszystkich sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

REGULAMIN CYKLU BIEGOWEGO” BIEG PO ZDROWIE 2023″

regulamin-cykl-biegowy 2023