III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych 9.03.2024 r. (sobota)

Regulamin

III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych

Łapy, 9.03.2024 r. ( sobota )

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy:

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy
 • UKS Łapska Akademia Piłki Siatkowej
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. Sikorskiego 68

2.Miejsce i program rozgrywek:

 • Turniej odbędzie się 9.03.2024 ( sobota ) na hali sportowej Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach ,ul. Sikorskiego 68
 • Wymagana obowiązkowa obecność kapitanów zespołów na losowaniu o godzinie 8:30.

PROGRAM:

 • 8:30 – losowanie w obecności kapitanów,
 • 8:30-9:00 – rozgrzewka zespołów,
 • 9:00 – oficjalne rozpoczęcie turnieju,
 • 9:05 – rozpoczęcie spotkań,

Po zakończeniu rozgrywek, oficjalne zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród.

3. Uczestnicy:

W drużynie mogą występować wyłącznie amatorzy, niewystępujący i niezgłoszeni do centralnych rozgrywek w ramach PZPS.

4.Zapisy:

 • Zapisy do 04.03.2024r., na adres mailowy: okf@okf.lapy.plograniczona liczba drużyn- obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz numer telefonu i adres mailowy kapitana drużyny.
 • W dniu organizacji wydarzenia należy dostarczyć podpisane przez wszystkich zawodników oświadczenie zdrowotne i RODO, datowane na dzień 9.03.2024r. – będzie również możliwość wypełniania formularzy na miejscu.
 • Zgłoszenia do turnieju należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do regulaminu (Załącznik nr 1).
 • Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenie drużyny dotyczące dobrego stanu zdrowia i możliwości uczestniczenia w zawodach, które również stanowi załącznik do regulaminu (Załącznik nr 2) – będzie można wypełnić na miejscu zawodów

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I ZASADY GRY

1. Drużyna składa się maksymalnie z 6 zawodników. W drużynie przebywającej na boisku muszą znaleźć się przynajmniej dwie zawodniczki. Jest to warunek konieczny, w przeciwnym wypadku drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

2.Rozgrywki sędziują wyznaczone przez Organizatora osoby według oficjalnych Przepisów PZPS.

3.Od zawodników, którzy chcą wystąpić w turnieju, a nie ukończyli 18 lat wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w turnieju oraz oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w zawodach.

4.Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub podpisać przed turniejem w obecności Organizatorów oświadczenie, w którym zaświadcza, że jest zdolny do gry i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia (załącznik do regulaminu).

5.Na boisku obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy.

6.Każdy zespół typuje kapitana, który bierze udział w losowaniu oraz przestawia pisemnie skład zespołu i podpisuje regulamin turnieju.

7.Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Organizator zawodów.

III. SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

1.System rozgrywek zostanie ustalony po zgłoszeniu wszystkich drużyn. Zależny będzie od ilości zgłoszonych zespołów. O systemie rozgrywek decyduje wyłącznie Organizator.

2.Zespoły, które wezmą udział w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe medale.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do znajomości Przepisów, przyjmowania w sportowym duchu decyzji Organizatorów, gry według zasad Fair-Play oraz stosowania się do zaleceń wydawanych przez Organizatora.

2.Organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź całą drużynę w przypadku nagannego zachowania, w szczególności za spożywanie alkoholu na terenie hali sportowej lub występowanie na turnieju pod wpływem środków odurzających, za wszelkie przejawy agresji (także słownej) w stosunku do Organizatorów, sędziów, zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów lub kibiców.

3.Organizator ma prawo zawiesić zawodnika bądź całą drużynę w przypadku stwierdzenia spowodowania przez zawodnika lub drużynę aktu wandalizmu.

4.Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje odniesione podczas zawodów.

5.Za rzeczy pozostawione na hali oraz w szatniach Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6.Organizator zapewnia opiekę medyczną.

7.Organizator decyduje o rozstrzygnięciu wszystkich spraw spornych, nie objętych tym regulaminem.

8.Organizator zawodów decyduje o rozstrzyganiu sporów sportowych nie objętych tym regulaminem oraz/lub przepisami piłki siatkowej PZPS.

9.Organizator zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych uczestników tylko do komunikacji wewnętrznej oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników dla celów promocyjnych i marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek, a zgłoszeni uczestnicy wyrażają na to zgodę.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

11.Zgłoszenie oraz występ w turnieju oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

12.Organizator ma prawo do zmiany systemu gry, w czasie trwania turniej

 

Oświadczenia zdrowotne i RODO: załączniki