Już od niedzieli 3 grudnia ponownie ruszają sauny na terenach rekreacyjnych w Uhowie.

Już od niedzieli 3 grudnia ponownie ruszają sauny na terenach rekreacyjnych w Uhowie.

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą.

Do państwa dyspozycji są dwie 6 osobowe sauny.

Otwarte tylko dwa dni w tygodniu: środa i niedziela

Rezerwacje i informacje telefoniczne pod numerem telefonu: 535 917 050 lub 783 089 557

Cennik:

1. Indywidualny wynajem sauny ( max. 6 osób ) na 60 minut: 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych)

zarządzenie sauna sucha regulamin cennik

REGULAMIN:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W UHOWIE

 1. Sauna sucha jest integralną częścią Terenów rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.

 2. W saunie wymagany jest kostium bawełniany, a przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

 3. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.

 4. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób. ( 1 kabina )

 5. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 6. W saunie suchej zabrania się:

  – wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku

  – dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,

  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

  – nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

  – wnoszenia i spożywania żywności, napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających

  – korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych

  – robienia zdjęć, kręcenia filmów

 7. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby:

  – cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne, epilepsja)

  – kobiety w ciąży,

  – osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 8. Z sauny suchej mogą korzystać osoby:

  – zdrowe bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich

  – które uiszczą opłatę przed wejściem do sauny

  – młodzież od 14. do 18. roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

  – osoby powyżej 18 roku życia.

 9. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą mogącą polewać piec jest osoba obsługująca saunę suchą będącą na zmianie.

 10. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C.

 11. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.

 12. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę.

 13. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy wejść pod natrysk i ochłodzić się pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.

 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.

 15. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

 16. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

 17. Za szkody, obrażenia i inne wypadki, związane z korzystaniem z sauny niezgodnie z niniejszym regulaminem, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

 18. Korzystający z sauny bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom pracownika obsługującego sauny.

 19. Zabrania się regulacji urządzeń sauny. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać do Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapy tel.: (85) 715-24-75 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30) lub mailowo okf@okf.lapy.pl