Koncertowe Bieganie w Łapach – Cztery Pory Roku. Ruszamy z zapisami

Łapska Binduga piękna jest – to wiemy wszyscy. Każda pora roku to jej inne, ale piękne oblicze. Obserwowaliśmy to w biegowym cyklu Grand Prix “Bindugi”. W tym roku również będziemy biegać w pięknej scenerii nad Narwią. Od dziś przyjmujemy zapisy do grand prix “Koncertowe Bieganie w Łapach – Cztery Pory Roku”. Zapraszamy!

cztery pory bindugi

REGULAMIN
Koncertowego Biegania w Łapach – Cztery Pory Roku
Organizator i cel imprezy
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
Celem imprezy jest upowszechnianie biegania oraz promocja zielonych terenów Łap.
Dystans: ok.8 km.
Termin i miejsce:
Zawody odbywają się w następujących terminach:
Bieg Zimowy – 04 lutego 2018 godz. 12:00
Bieg Wiosenny – 22 kwietnia 2018 godz. 12:00
Bieg Letni – 22 lipca 2018 godz. 12:00
Bieg Jesienny 28 października 2018 godz. 12:00
– Wszystkie edycje odbywać się będą na terenie stadionu miejskiego oraz przyległych terenach
Narwiańskiego Parku Narodowego należących do Wspólnoty ,,Binduga,, .
– Biuro zawodów, start i meta zawodów będą się mieścić w budynku OKF
Program imprez:
– godz. 11.00 –otwarcie biura zawodów
– godz.12.00 start
– godz.13. 00 dekoracja i zakończenie
Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 10 minut na każdy kilometr biegu
Trasa biegu: start i okrążenie po obrzeżach stadionu; droga dojazdowa do stadionu; droga
prowadząca na ,,Bindugę,, obok ogródków działkowych; pętla po ścieżkach Bindugi; powrót na
stadion; ponownie teren Bindugi oraz powrót na stadion. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu
pieszym i rowerowym.
Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne
badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub
podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu
zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w
zawodach.
Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu odbywa się będzie poprzez zgłoszenia telefoniczne (85 7152475);
osobiste (Łapy ul. Leśnikowska 18a) oraz internetowo okf1@wp.pl Wyjątkowo zgłoszenia można
będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.
Brak opłaty startowej.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn po każdym biegu
Klasyfikacja ogólna całego cyklu kobiet i mężczyzn (warunek ukończenie wszystkich 4 biegów)
Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn na zakończenie cyklu: na podstawie czasów (warunek
ukończenie wszystkich 4 biegów)
M/K 20 – rocznik 1989 i młodsi
M/K 30 – roczniki 1979-1988
M/K 40 – roczniki 1969-1978
M/K 50 – roczniki 1959-1968
M/K 60 – roczniki 1949-1958
M/K 70 – rocznik 1948 i starsi
Nagrody
W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
W klasyfikacji końcowej nagrody rzeczowe dla najlepszych kategoriach kobiet i mężczyzn oraz
statuetki dla najlepszych w kategoriach wiekowych.
Postanowienia końcowe:
– biegi odbywają się bez względów na pogodę
– zawodnik otrzymuje nr. startowy obwiązujący we wszystkich biegach
– protesty będą rozpatrywane bezzwłocznie
Organizator zapewnia:
– numer startowy, szatnie dla uczestników biegów;
– szatnie dla uczestników biegów;
– reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie internetowej –
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
– za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą
– za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu
ORGANIZATOR

REGULAMIN

Koncertowego Biegania w Łapach – Cztery Pory Roku

Organizator i cel imprezy
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
Celem imprezy jest upowszechnianie biegania oraz promocja zielonych terenów Łap.
Dystans: ok.8 km.
Termin i miejsce:
Zawody odbywają się w następujących terminach:
Bieg Zimowy – 04 lutego 2018 godz. 12:00
Bieg Wiosenny – 22 kwietnia 2018 godz. 12:00
Bieg Letni – 22 lipca 2018 godz. 12:00
Bieg Jesienny 28 października 2018 godz. 12:00
– Wszystkie edycje odbywać się będą na terenie stadionu miejskiego oraz przyległych terenach Narwiańskiego Parku Narodowego należących do Wspólnoty ,,Binduga,, .
– Biuro zawodów, start i meta zawodów będą się mieścić w budynku OKF
Program imprez:
– godz. 11.00 –otwarcie biura zawodów
– godz.12.00 start
– godz.13. 00 dekoracja i zakończenie
Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 10 minut na każdy kilometr biegu
Trasa biegu: start i okrążenie po obrzeżach stadionu; droga dojazdowa do stadionu; droga prowadząca na ,,Bindugę,, obok ogródków działkowych; pętla po ścieżkach Bindugi; powrót na stadion; ponownie teren Bindugi oraz powrót na stadion. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.
Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu odbywa się będzie poprzez zgłoszenia telefoniczne (85 7152475); osobiste (Łapy ul. Leśnikowska 18a) oraz internetowo okf1@wp.pl Wyjątkowo zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów. Brak opłaty startowej.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn po każdym biegu
Klasyfikacja ogólna całego cyklu kobiet i mężczyzn (warunek ukończenie wszystkich 4 biegów)
Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn na zakończenie cyklu: na podstawie czasów (warunek ukończenie wszystkich 4 biegów)
M/K 20 – rocznik 1989 i młodsi
M/K 30 – roczniki 1979-1988
M/K 40 – roczniki 1969-1978
M/K 50 – roczniki 1959-1968
M/K 60 – roczniki 1949-1958
M/K 70 – rocznik 1948 i starsi
Nagrody
W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
W klasyfikacji końcowej nagrody rzeczowe dla najlepszych kategoriach kobiet i mężczyzn oraz statuetki dla najlepszych w kategoriach wiekowych.
Postanowienia końcowe:
– biegi odbywają się bez względów na pogodę
– zawodnik otrzymuje nr. startowy obwiązujący we wszystkich biegach
– protesty będą rozpatrywane bezzwłocznie
Organizator zapewnia:
– numer startowy,
– szatnie dla uczestników biegów;
– reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie internetowej –
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
– za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą
– za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu
ORGANIZATOR