Łapski Bieg Niepodległości 11.11.2023 r.

Zapraszamy do wspólnego świętowania na sportowo Narodowego Święta Niepodległości z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach.

Mile widziane będą wszelkie flagi, naszywki, stroje – wszystko w biało-czerwonych barwach.


REGULAMIN

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

IV bieg z cyklu „Bieg po zdrowie 2023”


Stadion Miejski im. Waldemara Kikolskiego w Łapach

11 listopada 2023 r. /sobota/

1. Organizatorzy
Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Cel imprezy

 • Upamiętnienie rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 • Promocja Gminy Łapy

2. Termin i miejsce zawodów


Impreza odbędzie w dniu 11.11.2023 r. (sobota) na Stadionie Miejskim im. Waldemara Kikolskiego w Łapach, ul. Leśnikowska 18a
Biuro zawodów: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach ul. Leśnikowska 18a

3. Trasa Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking

 • Start i meta: Stadion Miejski w Łapach – okrążenie po obrzeżach stadionu
 • 8 km Mężczyźni ( 10 okrążeń wokół stadionu ) ,
 • 8 km Kobiety ( 10 okrążeń wokół stadionu )
 • nawierzchnia trawiasta

4. Program szczegółowy imprezy

godz. 9:00 – otwarcie biura zawodów

godz. 10:00 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

godz. 10:15 – 11:30 – dekoracje dzieci i młodzieży

godz. 11.45 – rozgrzewka i prezentacja zawodników w kategorii OPEN

godz. 12:00 – start biegu

godz. 13:00 – zakończenie biegu

godz. 13:15 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

 • U 8 – rocznik 2015 i młodsi
 • U 10 – rocznik 2013-2014

 • U 12 – rocznik 2011-2012

 • U 15 – rocznik 2008-2010

5.Klasyfikacje Biegu/ Nagrody:

Open Kobiet / Open Mężczyzn


Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają PUCHARY, pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu.

6. Nagrody: Biegi Dzieci i Młodzieży


Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 Puchary z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców.

7. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf@okf.lapy.pl w dniach: 18.10.2023 r.– 06.11.2023 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

Informacje: Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

W zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, miejscowość, numer kontaktowy

UWAGA!! Dzieci i młodzież startująca w biegu powinna posiadać ze sobą karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz rokiem urodzenia !!

Brak opłaty startowej.

W biegu głównym mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia stosowne oświadczenie u organizatora oraz wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacji biegu i publikowania wyników oraz zdjęć z tej imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. tzw. ( RODO) oraz ma świadomość obostrzeń związanych z epidemią COWID-19 i wiążące się z tym zagrożenie.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.


Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

8. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz pakiety startowe( medal, ubezpieczenie).

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.