Letnia Liga Piłkarska 2022-ruszają zapisy

REGULAMIN ROZGRYWEK

LETNIA LIGA PIŁKARSKA 2022

Ośrodek Kultury Fizycznej

1. Organizator:

Organizatorem jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

2. Cel:

Celem organizacji rozgrywek jest upowszechnienie aktywności fizycznej oraz popularyzacja

piłki nożnej.

3. Termin i miejsce:

Letnia Liga Piłkarska OKF -2022 będzie rozgrywana we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych i wieczornych (lipiec i sierpień)

Miejsce rywalizacji: Kompleks Boisk Orlik 2012 w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury.

4. Prawo startu

W Letniej Lidze Piłkarskiej OKF 2022 prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2005 roku i starsi. W rozgrywkach mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w klubach, grających w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

– drużyna może liczyć od 6 do 12 osób

– w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników istnieje możliwość ich uzupełnienia w trakcie trwania rozgrywek

– wyklucza się możliwość dokonywania wymiany zgłoszonych piłkarzy w trakcie trwania rozgrywek

drużyna, aby wziąć udział w rozgrywkach, musi dokonać opłaty wpisowej w wysokości 200 zł przed pierwszym swoim meczem

5. System rozgrywek

– rywalizacja będzie prowadzona systemem każdy z każdym (przy dużej liczbie zgłoszonych drużyn zostaną one podzielone na grupy) na podstawie ogólnie przyjętego regulaminu gry w piłkę nożną obowiązującego w PZPN

– system rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu naboru drużyn do rozgrywek

– wymiary boiska: 30×62 m ze sztuczną nawierzchnią

– czas trwania- mecz trwać będzie 2×15 min z 5-minutową przerwą

– zmiany zawodników – hokejowe

– drużyna na boisku- 5 zawodników w polu + bramkarz

– punktacja; zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów

– klasyfikacja:

– przy równej liczbie punktów o zajętym miejscu w tabeli decyduje wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych drużyn lub bilans dwóch bezpośrednich spotkań

– przy remisie lub równym bilansie w jednym meczu lub dwóch meczach – o kolejności w tabeli decyduje lepszy bilans bramkowy we wszystkich meczach, a następnie więcej strzelonych goli we wszystkich meczach

– w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą liczbą punktów decyduje tzw. mała tabela

6. Ustalenia szczegółowe:

– piłkę z autu bocznego, do gry, wprowadza się nogą

– gol po strzale bezpośrednim z rzutu z autu nie zostanie uznany, o ile piłka, w drodze do bramki, nie dotknie żadnego zawodnika

– sędziowie mogą rozpocząć mecz, jeśli w każdej z dwóch drużyn na boisku przebywa przynajmniej 4 zawodników (3 w polu i bramkarz)

7. Nagrody:

– Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają puchary oraz dyplomy, medale i drobne upominki rzeczowe

– Po zakończeniu rozgrywek wybrany zostanie najlepszy zawodnik ligi

– Każdy z zawodników oraz drużyn może zostać wyróżniony/a/ nagrodą „Fair Play”

8. Kary:

– Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, bądź niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych uczestników rozgrywek, w tym arbitrów, organizatorów czy kibiców mogą zostać nałożone kary:

– indywidualne wykluczenia z gry (na 2 min lub 5 min) oraz po otrzymaniu czerwonej kartki wykluczenia na jeden bądź więcej meczów

– drużynowe – odjęciem punktów bądź wykluczeniem z rozgrywek

po dwukrotnym niestawieniu się drużyny na mecz, na drużynę nakłada się karę dyskwalifikacji z rozgrywek

9. Sędziowanie:

– Mecze będą sędziowały osoby posiadające uprawnienia PZPN. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do sędziowania zawodów przez inne osoby, nieposiadające uprawnień sędziego piłkarskiego

10. Sprawy organizacyjno–porządkowe:

– zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz gry w butach piłkarskich z metalowymi kołkami, jak również zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym

– zawodnicy powinni posiadać strój sportowy oraz obowiązkowo ochraniacze piłkarskie (nagolenniki)

– organizator zapewnia piłki oraz kamizelki kontrastowe

– w przypadku braku możliwości rozegrania meczu przez drużynę w wyznaczonym terminie, należy poinformować o tym fakcie organizatora z tygodniowym wyprzedzeniem. W innych przypadkach zespół może zostać ukarany odebraniem 1 pkt. a nieprzystąpienie do meczu uznane będzie jako walkower

-organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

– uczestnicy rozgrywek objęci są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń powstałych z winy uczestnika wymienionych w pkt.10.

– Warunkiem uczestnictwa drużyny w lidze jest podpisanie przez wszystkich zawodników oświadczeń „RODO” oraz oświadczeń o stanie zdrowia oraz dostarczenie karty zgłoszenia drużyny, należy również dokonać opłaty wpisowej

11. Postanowienia końcowe:

– Sprawy sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator – Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach u. Leśnikowska 18 a , tel. 085 715 24 75; okf1@wp.pl

– Komunikat o rozgrywkach będą umieszczane na stronie www.okf.lapy.pl oraz na Facebooku.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą mailowo na adres: okf1@wp.pl do dnia 30 czerwca 2022r.‼️