W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI, ZWIĄZANYMI Z COVID-19, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOŻE ZOSTAĆ CZASOWO WSTRZYMANA. O ZMIANACH INFORMUJEMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA FACEBOOKU.

OBIEKTY SPORTOWE

PARTNERZY OKF