Narwiański Triathlon Bagienny

To jedna z dwóch sztandarowych imprez sportowych w gminie Łapy. Od dziesięciu lat kilkudziesięciu śmiałków startuje w triathlonie – jedzie rowerem 15 kilometrów, płynie kajakiem 4 kilometry i na koniec biegnie 6 kilometrów.

Impreza odbywa się w pięknej scenerii Narwiańskiego Parku Narodowego, start i meta umiejscowione są na Plaży Miejskiej w Uhowie, a wydarzenie przyciąga każdego roku wieli zawodników i kibiców z całej Polski. Wszyscy są pod wrażeniem uroków naszej gminy i od razu, po dotarciu na metę, chcą zapisać się już na kolejna edycję.

Jeśli chcesz się sprawdzić i przy okazji dobrze bawić, to impreza dla Ciebie! Zapisy na tegoroczny bieg już się rozpoczęły. Wystarczy wysłać zgłoszenie z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, reprezentowanym klubem lub miejscowością i numerem kontaktowym na adres okf1@wp.pl. W celu potwierdzenia Twojego udziału w zawodach, oddzwonimy do Ciebie. 

UWAGA! OD 14 CZERWCA ZAPISY PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE NA LISTĘ REZERWOWĄ – LISTA ZAWODNIKÓW JEST ZAPEŁNIONA. 

W tym roku Narwiański Triathlon Bagienny po raz pierwszy zostanie zorganizowany na zmodernizowanej Plaży Miejskiej w Uhowie.

Serdecznie zapraszamy!

X NARWIAŃSKI TRIATHLON BAGIENNY

Uhowo 2019

 

REGULAMIN

 

§ 1 ORGANIZATOR ORAZ PARTNERZY

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach – główny organizator

 • Urząd Miejski w Łapach

 

§ 2 PATRONAT

 • Burmistrz Łap

 

§ 3 CEL IMPREZY

 • Promocja aktywności ruchowej jako zdrowego stylu życia,

 • Wyłonienie najlepszego zawodnika oraz zawodniczki imprezy

 • Promowanie terenów gminy Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

§ 4 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 28 lipca 2019 godz. 13.00 (start) Plaża Miejska w Uhowie gm. Łapy

godz.11.00 – rejestracja oraz zapoznanie się z trasą

 

§ 5 ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zapisów można dokonywać osobiście w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach (ul. Leśnikowska 18 a w godz. 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku), drogą telefoniczną (tel/fax: 85 715 2475) oraz mailową (okf1@wp.pl). (przede wszyskim należy podać nr telefonu kontaktowy) do dnia 15.07.2019 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

2 . Opłata startowa wynosi 40 zł. której należy dokonać przed startem w biurze zawodów

 

§ 6 UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział wszyscy, zarówno amatorzy jak i zawodnicy/czki zrzeszeni w klubach sportowych jednakże muszą mieć ukończone 18-sty rok życia

 2. Każdy uczestnik przed startem w zawodach, musi osobiście wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia lub przedstawić dokument lekarski.

 3. Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność;

 

 1. Każdy uczestnik stawia się do zawodów z własnym rowerem oraz kaskiem, którego używanie jest obowiązkowe w czasie jazdy na rowerze

 2. Organizator ustala limit zawodników biorących udział w zawodach, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 7 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

1. Rywalizacja będzie przebiegała jednocześnie w dwóch kategoriach: kobiety i

mężczyźni

2 Zawodnicy i zawodniczki zebrani na Plaży Miejskiej w Uhowie od godz. 10.00 będą

mogli dokonać rejestracji uczestnictwa w Biurze Zawodów, odebrać nr startowy oraz

zapoznać się z trasą triathlonu

3 Start nastąpi o godzinie 13.00 i wyznaczony został na terenie Plaży Miejskiej w

Uhowie

I etap – jazda rowerem dł. ok.15km. start – plaża, ul. Surażska (asfalt) – leśne ścieżki – szosa (Borowskie Żaki, Olki – Uhowo – asfalt), wg mapki

II etap – spływ kajakowy dł. ok. 4.0 km. po odstawieniu roweru zawodnik zakłada kamizelkę-( kapok)w ten sposób, aby nr startowy był widoczny, zajmuje jeden z kajaków ustawionych na brzegu rzeki (plaża) i kieruje się z jej prądem do wyznaczonego punktu oznaczonego pływającą boją, okrąża ją i wraca „pod prąd”, mija miejsce plaży płynie do oznaczonej drugiej boi okrąża ją i wraca na plażę w wyznaczonym miejscu

III – etap – bieg przełajowy dł. ok. 6km. – po odstawieniu kajaka zawodnik rozpoczyna bieg przełajowy kierując się tą samą trasą jak jazda rowerem (ul. Surażska – asfalt, ścieżki leśne, (tylko w części te z trasy rowerowej, oraz ul. Spokojną, Cichą dobiega do plaży gdzie umiejscowiona zostanie meta

Uwaga: trasa rowerowa i biegowa mogą być zmodyfikowana

 

§ 8 DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawodnik zostanie wykluczony, gdy:

 • Nie wypełni formularza startowego,

 • Nie uiści opłaty startowej,

 • Nie posiada potrzebnego do startu sprzętu ( roweru, kasku)

 • Gdy będzie podejrzenie, iż zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych

środków odurzających.

 

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, gdy:

 • Spóźni się na swój start,

 • Nie ukończy obowiązkowych konkurencji,

 • Nastąpi próba oszustwa w postaci skrócenia dystansu, bądź wykorzysta inny środek transportu niż przewiduje to organizator

 • Będzie powodował zagrożenie dla zdrowia innych zawodników, organizatorów oraz kibiców,

 • Nie będzie przestrzegał zasad fair play,

 

Uwaga: Zawodnik wycofując się z zawodów z jakiegokolwiek powodu winien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora lub sędziego.

Zawodnik może być wykluczony z rywalizacji przez organizatora jeżeli jego strata na trasie do prowadzącego przekroczy 30 min.

 

– 3 –

§ 9 PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu udziału w wyścigu.

 

§ 10 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Zawodnicy biorący udział w imprezie otrzymują: opiekę lekarską, ubezpieczenie, napoje, ciepły posiłek po zawodach, ponadto czołowi zawodnicy i zawodniczki otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora

 

§ 11 UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby towarzyszące podczas zawodów;

 2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;

 3. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem złożonym na oświadczeniu przed startem

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 6. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od następstw NW.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów, za wyjątkiem rowerów wprowadzonych do strefy zmian zgodnie z regulaminem zawodów;

 

§ 12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, jak również do wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.

 2. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 3. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Zgłoszenie się do zawodów jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia jak również upublicznianie jego wizerunku na stronach OKF

 

Organizator

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

 

 

 

 

 

OFERTA SPORTOWA

OBIEKTY SPORTOWE

PARTNERZY OKF