Oferty pracy na Basenach Letnich w Płonce Kościelnej

OFERTA PRACY

na stanowisku RATOWNIKA WODNEGO na letnich basenach w Płonce Kościelnej

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na stanowisko Ratownika wodnego na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej gm. Łapy.

Oferujemy umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, zdobycie doświadczenia.

Zakres obowiązków obejmuje między innymi: zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu, stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, a także przestrzeganie zapisów „Regulaminu wewnętrznego letnich basenów w Płonce Kościelnej”.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 19.06.2021 do 31.08.2021 roku.

Oczekujemy spełnienia wymogów określonych przepisami prawa oraz posiadanie aktualnej legitymacji ratownika – członka WOPR.

Szczegóły związane z podjęciem zlecenia można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul. Leśnikowska 18A codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefoniczny pod numerem 85 715 24 75.

Ostateczny termin przyjmowania ofert na formularzu, stanowiącym załącznik do oferty 24 maja 2021 roku do godziny 15:00. (FORMULARZ DO POBRANIA NA KOŃCU)

_______________________

OFERTA PRACY

na stanowisku KASJERKO – SPRZĄTACZKI na letnich basenach w Płonce Kościelnej

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji kasjera-sprzątaczki na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej gmina Łapy.

Do obowiązków kasjera należeć będzie między innymi: sprzedaż biletów wstępu i prowadzenie kasy fiskalnej zgodnie z Instrukcją kasową, sporządzanie dokumentacji obrotów kasowych / Raport dobowy i miesięczny/ po zakończeniu zmiany, bezpieczne przechowywanie utargu kasowego i rozliczenie gotówki z pracownikiem OKF w Łapach, ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za niedobory w kasie.

Osoba, która chce pracować na stanowisku kasjera nie może być osobą karaną. Ponadto musi być osobą dokładną, skrupulatną, rzetelną i uczciwą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej, a także posiadać średnie wykształcenie.

Do zadań sprzątaczki na obiekcie letnich basenów w Płonce Kościelnej należeć będzie: utrzymanie w przydzielonym do sprzątania rejonie czystości i porządku, dokładne i terminowe wykonywanie przydzielonych prac, racjonalne i oszczędne gospodarowanie sprzętem do sprzątania i środkami czystości, dbanie o powierzone mienie, sprzęt i urządzenia.

Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.pożarowych.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mieszczących się w zakresie działania obiektu.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 19.06.2021 do 31.08.2021 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul Leśnikowska 18 A, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefoniczny pod numerem 85 715 24 75.

Ostateczny termin przyjmowania ofert na formularzu, stanowiącym załącznik do oferty 24 maja 2021 roku godzina 15:00. (FORMULARZ DO POBRANIA NA DOLE) 

 

FORMULARZ KANDYDATA DO PRACY – RATOWNIK WODNY

FORMULARZ KANDYDATA DO PRACY – KASJERKO-SPRZĄTACZKA