Olimpiadka Kubusia Puchatka 31 maja 2022

Ośrodek Kultury Fizycznej zaprasza reprezentację Szkół do startu w Olimpiadce Kubusia Puchatka organizowanej 31 maja 2022 ( wtorek ) na boisku „Orlik” przy ul. Żwirki i Wigury.
Drużyna może składać się z co najmniej 10 zawodników/zawodniczek, drużyna może liczyć  maksymalnie 12 zawodników/zawodniczek, którzy uczą się w klasach I-III.
Początek zawodów o godzinie 10:00, zbiórka o godzinie 09:45. Wszyscy startujący zostaną nagrodzeni przez organizatora.
Zgłoszenia szkół należy przesyłać do 24 maja 2022 na adres: okf1@wp.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1.Bieg z pałeczką sztafetową
Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, pałeczka sztafetowa
Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu w odległości 15 m. Na sygnał pierwsza osoba biegnie z pałeczką sztafetową do półmetka , obiega pachołek i wraca przekazując pałeczkę za pachołkiem
Uwagi: Błędy techniczne: przekazanie pałeczki z niewłaściwej strony pachołka.

2. Wyścig z przekładaniem szarfy
Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, wiadro na 10 metrze, szarfa w wiadrze
Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba biegnie na czworakach do wiadra, wyjmuje szarfę ,przeciąga przez siebie, po czym wrzuca ją do wiadra i biegnie do półmetka, obiega go i wraca upoważniając następną do startu.
Uwagi: Błędy techniczne: wstanie z czworakowania przed przekroczeniem linii wiadra; szarfa poza wiadrem lub wisi na wiadrze.

 

3. Sadzenie ziemniaków
Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, 5 wiader na 3 , 5, 8 i 10 metrze, 4 woreczki
Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba bierze woreczki z wiaderka i biegnie z nimi w kierunku pachołka na półmetku wrzucając woreczki do czterech ustawionych na trasie wiader. Następnie obiega pachołek i w drodze
powrotnej wyjmuje woreczki z wiader i wrzuca je do wiaderka na linii startu następna osoba wyjmuje je i powtarza czynności.
Uwagi: Błędy techniczne: woreczek poza wiadrem, pozostawione przez zawodniczkę przewrócone wiadro, zbyt wczesne przejmowanie woreczków.

 

4. Wyścig z płotkiem
Przybory: pachołki na starcie i na półmetku , płotek lekkoatletyczny przewrócony wzdłuż,
piłka
Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba bierze piłkę z wiaderka i biegnie z nią, następnie toczy piłkę pod płotkiem, podnosi ją, obiega pachołek. Wracając znowu toczy piłkę pod płotkiem, podnosi , biegnie do mety i wkłada piłkę do wiadra.
Uwagi: Błędy techniczne: Przekazanie piłki poza wiadrem, jeśli piłka wypadnie z boku plotka, należy podnieść i ponownie potoczyć pod płotkiem.

 

5. Skoki dodawane
Przybory: taśma miernicza, kreda
Przebieg konkurencji: Każdy zawodnik wykonuje jeden skok obunóż. Pierwszy zawodnik wykonuje skok z linii startu. Każdy następny zawodnik wykonuje skok z miejsca lądowania poprzedniego zawodnika. Suma długości skoków daje wynik końcowy.
Uwagi: Nieprawidłowe wykonanie skoku (np. odbicie z jednej nogi, przekroczenie linii startu) powoduje unieważnienie skoku i utratę szansy na zwiększenie wyniku. Wynik skoku liczony jest od ostatniego śladu pozostawionego przez zawodnika po wylądowaniu.
Równocześnie na przypisanych torach mogą odbywać się skoki wszystkich zespołów.

 

6. Przeciąganie liny
Dziesięcioosobowe drużyny stoją naprzeciw siebie ciągną linę, wygrywa drużyna , która przeciągnie przeciwników za określony przez sędziego punkt. Poszczególne pojedynki wg losowania.
Wszystkie konkurencje odbywają się na czas (wyjątek p. 5,6), wygrywa ta drużyna, która najszybciej pokona daną konkurencję. Za niewłaściwe pokonywanie przeszkód sędziowie mogą doliczyć karne sekundy.

 

Drużyny liczą po 10 osób z klas I-III.
Punktacja za zwycięstwo w danej konkurencji:
I miejsce – X+1 pkt,
II miejsce –X-1 pkt,
III miejsce – X-2 pkt,
IV miejsce – X-3 pkt,
V miejsce – X-4 pkt.
Itd.
Olimpiadkę wygrywa ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach, w przypadku równej liczby decyduje liczba pierwszy miejsc, a jeżeli i to nie rozstrzyga rywalizacji, sędzia zarządza dodatkowy pojedynek przeciągania liny.