Olimpiadka Kubusia Puchatka już 1 czerwca!

 

 

OLIMPIADKA KUBUSIA PUCHATKA

1.Bieg z pałeczką sztafetową

Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, pałeczka sztafetowa

Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu w odległości 15 m. Na sygnał pierwsza osoba biegnie z pałeczką sztafetową do półmetka , obiega pachołek i wraca przekazując pałeczkę za pachołkiem

Uwagi: Błędy techniczne: przekazanie pałeczki z niewłaściwej strony pachołka.

2. Wyścig z przekładaniem szarfy

Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, wiadro na 10 metrze, szarfa w wiadrze

Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba biegnie na czworakach do wiadra, wyjmuje szarfę ,przeciąga przez siebie, po czym wrzuca ją do wiadra i biegnie do półmetka, obiega go i wraca upoważniając następną do startu.

Uwagi: Błędy techniczne: wstanie z czworakowania przed przekroczeniem linii wiadra; szarfa poza wiadrem lub wisi na wiadrze.

3. Sadzenie ziemniaków

Przybory: pachołki na starcie i na półmetku, 5 wiader na 3 , 5, 8 i 10 metrze, 4 woreczki

Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba bierze woreczki z wiaderka i biegnie z nimi w kierunku pachołka na półmetku wrzucając woreczki do czterech ustawionych na trasie wiader. Następnie obiega pachołek i w drodze powrotnej wyjmuje woreczki z wiader i wrzuca je do wiaderka na linii startu następna osoba wyjmuje je i powtarza czynności.

Uwagi: Błędy techniczne: woreczek poza wiadrem, pozostawione przez zawodniczkę przewrócone wiadro, zbyt wczesne przejmowanie woreczków.

4. Wyścig z płotkiem

Przybory: pachołki na starcie i na półmetku , płotek lekkoatletyczny przewrócony wzdłuż, piłka

Przebieg konkurencji: Zespoły ustawione w rzędzie na linii startu. Na sygnał pierwsza osoba bierze piłkę z wiaderka i biegnie z nią, następnie toczy piłkę pod płotkiem, podnosi ją, obiega pachołek. Wracając znowu toczy piłkę pod płotkiem, podnosi , biegnie do mety i wkłada piłkę do wiadra

Uwagi: Błędy techniczne: Przekazanie piłki poza wiadrem, jeśli piłka wypadnie z boku plotka, należy podnieść i ponownie potoczyć pod płotkiem.

5. Skoki dodawane

Przybory: taśma miernicza, kreda

Przebieg konkurencji: Każdy zawodnik wykonuje jeden skok obunóż. Pierwszy zawodnik wykonuje skok z linii startu. Każdy następny zawodnik wykonuje skok z miejsca lądowania poprzedniego zawodnika. Suma długości skoków daje wynik końcowy.

Uwagi: Nieprawidłowe wykonanie skoku (np. odbicie z jednej nogi, przekroczenie linii startu) powoduje unieważnienie skoku i utratę szansy na zwiększenie wyniku. Wynik skoku liczony jest od ostatniego śladu pozostawionego przez zawodnika po wylądowaniu. Równocześnie na przypisanych torach mogą odbywać się skoki wszystkich zespołów.

6. Przeciąganie liny

Dziesięcioosobowe drużyny stoją naprzeciw siebie ciągną linę, wygrywa drużyna , która przeciągnie przeciwników za określony przez sędziego punkt. Poszczególne pojedynki wg losowania.

Wszystkie konkurencje odbywają się na czas (wyjątek p. 5,6), wygrywa ta drużyna, która najszybciej pokona daną konkurencję. Za niewłaściwe pokonywanie przeszkód

sędziowie mogą doliczyć karne sekundy.

Drużyny liczą po 10 osób z klas I-III.

Punktacja za zwycięstwo w danej konkurencji:

I miejsce – X+1 pkt,

II miejsce –X-1 pkt,

III miejsce – X-2 pkt,

IV miejsce – X-3 pkt,

V miejsce – X-4 pkt.

Itd.

Olimpiadkę wygrywa ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach, w przypadku równej liczby decyduje liczba pierwszy miejsc, a jeżeli i to nie rozstrzyga rywalizacji, sędzia zarządza dodatkowy pojedynek przeciągania liny.

MEDALE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA!