“PROFIT Łapy” Liga Halowa Piłki Nożnej – ruszają zapisy!!!

          

Regulamin “PROFIT Łapy” Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021/2022

1. Organizator:
Organizatorem jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.


2. Cel:

Celem rozgrywek jest upowszechnienie aktywności fizycznej oraz popularyzacja piłki nożnej.

3. Termin i miejsce:
Hala sportowa Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach ul. Sikorskiego.

Terminy – według terminarza

4. Prawo startu.

– Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.

– Drużyna może liczyć od 6 do 12 zawodników

Zgłoszenia drużyn dokonuje się mailowo na adres: www.okf1@wp.pl lub osobiście w biurze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a, tel. 85 715 24 75

termin zgłaszania drużyn do 25.10.2021 r.

– Wyklucza się możliwość dokonywania wymiany zgłoszonych piłkarzy w trakcie trwania rozgrywek.

– Drużyna może dopisać zawodników w trakcie trwania rozgrywek, jeśli na liście ma wolne miejsca. Dotyczy to rozgrywek grupowych. W fazie play-off nie ma możliwości dopisywania zawodników, nawet jeśli drużyna ma wolne miejsca.

– Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach jest:

  • wniesienie opłaty startowej – kwota wpisowego wynosi 200 zł. Brak wpłaty w ustalonym terminie oznacza rezygnację z udziału w Lidze. Opłata obejmuje ubezpieczenie zawodników.

  • dostarczenie listy zawodników w ustalonym terminie.

5. System rozgrywek.
– Rywalizacja będzie prowadzona w dwóch grupach, A i B. – Rozegrana zostanie jedna runda meczów, bez rewanżu.

– Czas trwania meczów- 2×15 min. Pomiędzy połowami meczu następuje krótka przerwa.

– Zmiany zawodników dokonuje się hokejowo, w wyznaczonej do tego strefie.

– Punktacja: zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt, porażka – 0 punktów. – Klasyfikacja: po zakończeniu rundy grupowej, drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2, uzyskają awans do półfinału.

– Mecz o pierwsze i o trzecie miejsce odbędzie się podczas Wielkiego Finału.

– Przy równej licznie punktów o miejscu w grupie decyduje bilans bezpośrednich meczów pomiędzy dwoma zainteresowanymi zespołami. Przy równym bilansie bezpośrednich meczów, o kolejności w grupie decyduje bilans bramkowy ze wszystkich meczów grupowych, następnie liczba strzelonych goli we wszystkich meczach. W przypadku trzech lub więcej drużyn o takim samym bilansie punktowym, o kolejności w tabeli decyduje tzw. “mała tabela”.

6. Regulamin gry: Ustalenia szczegółowe.
– Piłkę z autu bramkowego, bramkarz wprowadza ręką.

– W polu gry występuje czterech zawodników oraz bramkarz.

– Rzuty z autu bocznego wykonuje się nogą, a zawodnik na wykonanie podania ma 4 sekundy.

– Niedozwolona jest gra tzw. „wślizgiem” w obrębie zawodnika drużyny przeciwnej. – Drużyna nie może rozpocząć meczu w składzie mniejszym niż 4 zawodników.

7. Nagrody:
– Drużyny, które zajmą miejsca 1-4, otrzymują puchary, medale i upominki.

– Organizator, na koniec rozgrywek, przyznaje nagrodę dla najlepszych zawodników ligi, którzy otrzymują statuetki.

8. Kary:
– Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, bądź niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych uczestników rozgrywek w tym arbitrów, organizatorów czy kibiców

– mogą zostać ukarani indywidualni zawodnicy wykluczeniem z gry na jeden bądź więcej meczów; oraz mogą zostać ukarane drużyny– odjęciem punktów bądź wykluczeniem z rozgrywek.

– W przypadku czerwonej kartki drużyna gra 5 min w osłabieniu (a zawodnik ukarany, w danym meczu nie może powrócić na boisko).

– Sędzia ma prawo do stosowania kar indywidualnych w wymiarze 2 min. oraz 5 minut bądź wykluczenia całkowitego z gry w zależności od interpretacji zdarzenia.

– W przypadku trzech walkowerów drużyna zostanie usunięta z rozgrywek.

– W przypadku walkoweru na niekorzyść danej drużyny, organizator może ukarać tę drużynę odjęciem 1 punktu.

9. Sędziowanie.
– Wszystkie mecze będą sędziowały osoby wyznaczone przez organizatora.

– Mecze sędziuje dwóch sędziów. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dopuścić do sędziowania meczu przez jednego sędziego.

10. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
– Zarówno zawodników jak i kibiców przed wejściem na halę obowiązuje bezwarunkowa zmiana obuwia na czyste i miękkie o jasnej podeszwie, jak również zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.

– Zawodnicy powinni posiadać strój sportowy oraz obowiązkowo ochraniacze piłkarskie (nagolenniki).

– Organizator zapewnia salę, piłkę oraz kamizelki zawodnikom na mecze.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie rozgrywek.

– Zgłoszeni uczestnicy, którzy stosują się do niniejszego regulaminu, objęci są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Postanowienia końcowe.

Udział w Lidze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu rozgrywek oraz wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz zdjęć ze swoim wizerunkiem, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych prowadzonych na użytek Ligi.
– Sprawy sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga organizator – Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach u. Leśnikowska 18 a, tel. 085 715 24 75

– Drużyny przyjezdne przybywają na mecze na koszt własny.

Organizator: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa drużyny