Siatkówka w Uhowie od środy!

Dziękujemy za udostępnienie sali Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhowie Pani Małgorzacie Koszczuk Petrych.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby powyżej 16. roku życia. W przypadku niepełnoletnich osób, konieczne jest podpisanie oświadczenia przez rodzica (poniżej do pobrania) i dostarczenie go prowadzącemu zajęcia instruktorowi. Osoby pełnoletnie właściwe zgody podpisują przed zajęciami.

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć, dostępnym poniżej.

Regulamin zajęć siatkówki w Uhowie