Wyniki naboru na stanowisko Instruktora Sportu w sekcji organizacji imprez

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

ul. Leśnikowska 18a

18-100 Łapy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

Instruktora Sportu w sekcji organizacji imprez

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan Przemysław Jaroszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Naborowa w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego stwierdziła, że kandydat na stanowisko Instruktora Sportu w sekcji organizacji imprez w Ośrodku Kultury Fizycznej w Łapach Pan Przemysław Jaroszewski, spełnia wszystkie wymagania formalne oraz uzyskał najwyższą ocenę w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.