Wyniki w poszczególnych kategoriach XIX Ulicznego Biegu im. Waldemara Kikolskiego

OPEN – 5 000 m

Kobiety

Mężczyźni

1

Swietłana Kunhawskaya

1

Andrzej Leończuk

2

Paulina Mikiewicz-Łapińska

2

Bogusław Andrzejuk

3

Paulina Łapińska

3

Alex Sanko

4

Magdalena Ostapowicz

4

Paweł Grygo

5

Eliza Ostaszewska

5

Paweł Ożarowski

6

Monika Tarasiuk

6

Artur Bieńkowski

NIEPEŁNOSPRAWNI – 5 000 m

Mężczyźni

1 Maciej Dąbrowski

NIEDOWIDZĄCY – 5 000 m

Mężczyźni

1

Zenon Budka

2

Tomasz Chmurzyński

3

Henryk Groszkowski

NIEWIDOMI – 5 000 m

Mężczyźni

1

Mariusz Zacheja

2

Grzegorz Powałka

3

Dariusz Cholewczyński

NIEWIDOMI – 5 000 m

Kobiety

1

Alicja Stelmaszczyk

KATEGORIE WIEKOWE – 5000 m

Kobiety

Mężczyźni

K/20

Paulina Mikiewicz-Łapińska

M/20

Andrzej Leończuk

K/30

Swietłana Kunhawskaya

M/30

Alex Sanko

K/40

Monika Tarasiuk

M/40

Bogusław Andrzejuk

K/50

Jolanta Chrustowicz

M/50

Zenon Budka

M/60

Jerzy Torebko

M/70

Tadeusz Janucik