XX Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego 30.04.2022 r.

Już po raz dwudziesty zapraszamy państwa do udziału w Biegu Ulicznym im. Waldemara Kikolskiego 30 kwietnia 2022 /sobota/

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki
 • Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski
 • Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

Trasa biegu liczy ok. 5 km. Start i meta znajduje się przy Stadionie Miejskim im. Waldemara Kikolskiego przy ul. Leśnikowskiej 18a.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf1@wp.pl w dniach: 01.04.2022 r.– 21.04.2022 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie. Każdy uczestnik biegu w dniu zawodów jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Za osoby niepełnoletnie podpisuje się rodzic lub opiekun prawny.

Program imprezy

 • godz. 10:00 Otwarcie biura zawodów

 • godz. 12:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Waldemara Kikolskiego na Stadionie Miejskim

 • godz. 12:20 Rozgrzewka

 • godz. 13:00 START BIEGU / kategoria OPEN, niedowidzący, niewidomi, niepełnosprawni (widoczna niesprawność ruchowa)

 • godz. 14:00 Dekoracje

Regulamin Kikolski 2022

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:

Bieg dzieci i młodzieży- 29 kwietnia 2022 r. /piątek/

Miejsce zawodów: Stadion I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach, ul. Boh. Westerplatte 10

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

 • U 8- ur. 2014 i mł. – bieg na 250 m ( 1 okrążenie stadionu )
 • U10- ur. 2012-2013 – bieg na 500 m ( 2 okrążenia stadionu )
 • U12- ur. 2010-2011 – bieg na 750 m ( 3 okrążenia stadionu )
 • U15- ur. 2007-2009 – bieg na 1000 m ( 4 okrążenia stadionu )

Regulamin dzieci i młodzież Kikolski 2022