XXII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego-Bieg dzieci i młodzieży-26 kwietnia 2024 r. /piątek/


REGULAMIN

XXII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego
Bieg dzieci i młodzieży

26 kwietnia 2024 r. /piątek/

I bieg z cyklu „Bieg po zdrowie”

1. Organizatorzy:

 • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Cel imprezy

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja sportowców
 • Pamięć o wybitnym obywatelu Łap, paraolimpijczyku – Waldemarze Kikolskim
 • Promocja Gminy Łapy

2. Termin i miejsce zawodów

 • 26 kwietnia 2024 r. (piątek)
 • Stadion I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach, ul. Boh. Westerplatte 10

3. Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:

 • U 8 – rocznik 2016 i młodsi – bieg na 200 m

 • U 10 – rocznik 2014-2015 – bieg na 300 m

 • U 12 – rocznik 2012-2013 – bieg na 500 m ( 2 okrążenia stadionu )

 • U 15 – rocznik 2009-2011 – bieg na 750 m ( 3 okrążenia stadionu )

4. Program szczegółowy imprezy

9:30 – rozgrzewka dzieci i młodzież

10:00 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

11:15 – dekoracja dzieci i młodzieży

5.Nagrody:


Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 pucharki z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców.

7. Zgłoszenia wyłącznie internetowo na adres: okf@okf.lapy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2024 r. (poniedziałek).

Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

 • Brak opłaty startowej.
 • Warunkiem dopuszczenia do startu dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna.
 • Każdy z zawodników powinien mieć ze sobą karteczkę z imieniem i nazwiskiem
 • Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia stosowne oświadczenie u organizatora oraz wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacji biegu i publikowania wyników oraz zdjęć z tej imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. tzw. ( RODO) oraz ma świadomość obostrzeń związanych z epidemią COWID-19 i wiążące się z tym zagrożenie.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :


Kierownik Zawodów – Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

8. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz pakiety startowe ( medal, numer startowy, ubezpieczenie).

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.