Zapisy na XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego

Możecie już zapisywać się na XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego, który odbędzie się 27 kwietnia w Łapach.

Opłata wpisowa 30 zł, płatność za pomocą systemu tPay.com.

link do zapisów na XIX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego 2019


zapisy kikolski

UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZGŁOSZENIA MAILOWE kikolskibieg@wp.pl

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS 3-8

BEZ ZGŁOSZEŃ

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność , stawienie się o określonej godzinie na starcie oraz posiadanie karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i nazwą szkoły którą reprezentują (wzór na naszej stronie do pobrania) , karteczki będą zbierane na mecie.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS 1,2 ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEDSZKOLAKÓW

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie opiekunowi „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność oraz stawienie się o określonej godzinie na starcie (w tych kategoriach nie będzie prowadzona klasyfikacja).

KARTKA NA METĘ DLA DZIECI

Oświadczenie rodzica

REGULAMIN BIEGU 2019