Zasady korzystania ze stadionu i orlika w Łapach (od 18 maja)

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, zwiększono limit osób, przebywających na obiektach sportowych. Informujemy, że zmiany dotyczą również stadionu w Łapach i orlika w Łapach. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania z obiektów.

ZASADY KORZYSTANIA 

 • NA STADIONIE przy ul. Leśnikowskiej dostępne będą: trzy boiska piłkarskie (boisko główne do piłki nożnej i bieżnia, boisko boczne oraz boisko treningowe od strony targowicy). Boiska główne i boczne będą podzielone na dwie części. Na każdej będzie mogło przebywać 16 osób plus trzech trenerów.
 • Boisko od strony targowicy będzie podzielone na dwa boiska. Na każdym będzie mogło przebywać 14 osób plus dwóch trenerów (ze względu na mniejsze wymiary boiska).
 • Otwarte będą korty tenisowe na stadionie. Na korcie może przebywać maksymalnie 4 osoby. Korty otwarte będą w godzinach otwarcia stadionu
 • NA ORLIKU przy ul. Żwirki i Wigury dostępne będą dwa boiska (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne)
 • na każdym z dwóch boisk na Orliku może w jednym momencie przebywać 14 osób plus dwóch trenerów
 • obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na obiekty
 • nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boisk, kortów, bieżni itp.
 • nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC)
 • obowiązywać będzie nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach
 • będzie obowiązywać obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich
 • trzeba będzie korzystać z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach
 • konieczne będzie zalecenie się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, czyli pracownika Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach
 • NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH BEZ OPIEKI OSOBY PEŁNOLETNIEJ

REZERWACJA

 • WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA POD NUMEREM 85 715 2475 (w dni robocze w godzinach 7:30-15:30)
 • rezerwacji na sobotę i niedzielę na orliku można dokonywać każdorazowo do czwartku, do godziny 15:30
 • rezerwacja może zostać dokonana w godzinach otwarcia obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia
 • podczas rezerwacji należy podać imię i nazwisko, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.)
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji
 • pierwszeństwo rezerwacji mają grupy zorganizowane, regularnie prowadzące zajęcia dla mieszkańców gminy Łapy

GODZINY OTWARCIA

STADION (ul. Leśnikowska 18)

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
 • sobota, niedziela – ZAMKNIĘTE

ORLIK (ul. Żwirki i Wigury)

 • środa – niedziela 14:00 – 20:00
 • poniedziałek, wtorek – zamknięte

W RAZIE PYTAŃ, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 85 715 24 75 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)