Łapski Bieg Niepodległości 11.11.2021 r.

Zapraszamy do wspólnego świętowania na sportowo Narodowego Święta Niepodległości z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach.

Mile widziane będą wszelkie flagi, naszywki, stroje – wszystko w biało-czerwonych barwach.

 

Kiedy: 11 listopada 2021 r. ( czwartek )

Start i meta: Stadion Miejski w Łapach, ul Leśnikowska 18 a

(okrążenie po obrzeżach stadionu, nawierzchnia trawiasta )

W programie:

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:
– U 8- ur. 2013 i mł. – bieg na 100m
– U10- ur. 2011-2012 – bieg na 300m

– U12- ur. 2009-2010 – bieg 800m
– U15- ur. 2006-2008 – bieg 1600m

BIEG GŁÓWNY – 8 km
MARSZ NORDIC WALKING – 2,4 km

Zgłoszenia w kategorii dzieci i młodzieży w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2021 r.

Po dekoracji dla dzieci oprócz medali czeka również słodki poczęstunek a po biegu głównym grochówka 🙂

 


REGULAMIN

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
oraz Marszu NORDIC WALKING
Łapy Stadion Miejski

11 listopada 2021 r. /czwartek/

1. Organizatorzy
Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Cel imprezy

  • Upamiętnienie rocznicy Odzyskania Niepodległości
  • Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
  • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
  • Promocja Gminy Łapy

2. Termin i miejsce zawodów

Impreza odbędzie w dniu 11.11.2021 r. (czwartek) na Stadionie Miejskim w Łapach, ul. Leśnikowska 18a
Biuro zawodów: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach ul. Leśnikowska 18a

3. Trasa Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking

  • Start i meta: Stadion Miejski w Łapach – okrążenie po obrzeżach stadionu
  • 8 km Mężczyźni ( 10 okrążeń wokół stadionu ) ,
  • 8 km Kobiety ( 10 okrążeń wokół stadionu )
  • 2,4 km Nordic Walking ( 3 okrążenia wokół stadionu )
  • nawierzchnia trawiasta

4. Program szczegółowy imprezy

9:30 – rozgrzewka dzieci i młodzież

10:00 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

Kategorie i dystanse dla dzieci i młodzieży:
– U 8- ur. 2013 i mł. – bieg na 100m.
– U10- ur. 2011-2012 – bieg na 300m

U12- ur. 2009-2010 – bieg 800m.
– U15- ur. 2006-2008 – bieg 1600m.

11:15 – dekoracja dzieci i młodzieży
1
1:30 – otwarcie biura zawodów i zapisy do biegu i marszu głównego
12:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
13:00 – start BIEGU
GŁÓWNEGO
13:05 –
MARSZ NORDIC WALKING
1
4:30 – uroczyste zakończenie imprezy połączone z dekoracją i wspólną biesiada przy grochówce.

5.Klasyfikacje Biegu/ Nagrody:

Open Kobiet / Open Mężczyzn

Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają PUCHARY.

NORDIC WALKING

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe MEDALE.

6. Nagrody: Biegi Dzieci i Młodzieży

Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 MEDALE z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców oraz słodki poczęstunek.

7. Uczestnictwo w biegu i marszu głównym ”NIEPODLEGŁOŚCI”

Zgłoszenie uczestnictwa w biegu dzieci i młodzieży odbywa się będzie poprzez zgłoszenia telefoniczne (85 7152475); osobiście (Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a) oraz internetowo okf1@wp.pl w terminie do 04.11.2021r.

Zgłoszenia do Biegu Głównego i Nordic walking można dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Warunkiem dopuszczenia do startu dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna.

Brak opłaty startowej.

W biegu głównym mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i wypełnia stosowne oświadczenie u organizatora oraz wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacji biegu i publikowania wyników oraz zdjęć z tej imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz 922) oraz zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. tzw. ( RODO) oraz ma świadomość obostrzeń związanych z epidemią COWID-19 i wiążące się z tym zagrożenie.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :

Kierownik Zawodów –Jerzy Szyluk tel. 605 625 881

8. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz pakiety startowe

( medal, numer startowy, ubezpieczenie).

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


Organizator