Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Miasta i Gminy Łapy

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w Halowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych Miasta i Gminy Łapy. Rywalizować będziemy w dwie soboty – 23 lutego i 2 marca. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres okf1@wp.pl do czwartku w tygodniu, w którym odbywają się zawody. Poniżej znajdziecie regulamin zawodów.
Zapraszamy także wszystkich kibiców. Każdego roku rywalizacja młodych lekkoatletów z gminy Łapy przynosi naprawdę wiele emocji. Będzie można podziwiać zawodników, startujących w następujących konkurencjach: bieg płaski na 35 metrów, rzut piłką lekarską, skok wzwyż, sztafeta.

plakat halowe mistrzostwa

REGULAMIN

Organizatorzy:

Głównym organizatorem jest OKF Łapy.

współorganizatorzy: ZSM Łapy

Cel zawodów:

  1. Urozmaicenie przygotowań lekkoatletycznych w okresie zimowym.

  2. Sprawdzenie formy poszczególnych zawodników/czek.

  3. Wyłonienie najlepszych zawodników/czek w danej kategorii wiekowej.

Miejsce:

Hala ZSM Łapy ul. Sikorskiego 68

Termin:

  1. 23.02.2019 (sobota) – szkoły podstawowe klasy IV-VI – bieg płaski 35m, bieg sztafetowy z pałeczką , skok wzwyż oraz rzut piłką lekarską

  2. 02.03.2019 (sobota) – szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazja kl. III – wszystkie konkurencje j.w. z tym że gimnazja nie biegają sztafety, natomiast klasy VII-VIII do sztafety wystawiają po 3 zawodników/czki

Godziny rozpoczęcia zawodów 10.00

Konkurencje:

1. Bieg płaski 35 m

2. Bieg sztafetowy z pałeczką : (w tym biegu startują 6–osobowe reprezentacje szkół podstawowych złożone z: dwóch uczniów IV klasy , dwóch V klasy, dwóch VI oraz dwóch VII klasy;

W biegu sztafetowym w kolejnym terminie, gimnazjum nie startuje, natomiast z klas VII – VIII startują drużyny 6 osobowe: trzech z kl. VII, trzech z kl. VIII

dopuszcza się zastąpienie uczniów starszych młodszymi, biegi będą oddzielnie dla chłopców i dziewcząt

3. Skok wzwyż

Wysokości minimalne dla poszczególnych klas:

dziewczęta: IV kl.-90 cm, V-100, VI-105, VII-115, II-120, III – 123 cm

chłopcy: IV kl.-95 cm, V-105, VI-115 , VII-130, IIG-136, IIIG – 139 cm

4. Rzut piłką lekarską stojąc za siebie przez głowę (SP klasy IV-VI -2kg, klasa VII -VIII oraz gimnazja 3 kg)

Uczestnicy:

Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Łapy odpowiadający wiekowo danym kategoriom tj. IV klasa – rocznik 2008

Podział na kategorie:

Szkoły Podstawowe:

1. klasy 4 (max 3 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

2. klasy 5 (max 3 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

3. klasy 6 (max 3 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

4. klasy 7 (max 3 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

5. klasy 8 (max 3 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

Gimnazja:

1. klasy 3 (max 4 osoby z danej szkoły do każdej konkurencji)

Sposób przeprowadzenia:

Po zakończeniu konkurencji danej kategorii nastąpi dekoracja zwycięzców.

Kolejność konkurencji: bieg płaski, sztafeta, równocześnie: rzut piłką lekarską chłopców i skok wzwyż dziewcząt po zakończeniu zamiana.

Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom (najlepiej w wersji elektronicznej

okf1@wp.pl ) do czwartku w tygodniu, w którym odbywają się dane zawody (2 dni przed zawodami).

Nagrody:

Najlepsi zawodnicy/czki we wszystkich kategoriach otrzymają medale ufundowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.