Komunikat organizacyjny XVIII Biegu im. Waldemara Kikolskiego – PARKING NA TARGOWICY

Informujemy, że parking dla pojazdów, w dniu organizacji XVIII Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego (sobota),  zlokalizowany będzie na targowicy (zgodnie z załączoną mapką).

mapa parking