IV BIEG GODZINNY 25.05.2024 r.

REGULAMIN

IV BIEG GODZINNY

25.05.2024 r. ( sobota )

II bieg z cyklu „Bieg po zdrowie”

I. CEL IMPREZY:

  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka,
  • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:

  • Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
  • Gmina Łapy

III. TERMIN BIEGU:

  • Sobota , 25 maja 2024 r.

IV. KATEGORIE WIEKOWE/DYSTANS

  • U 8 – rocznik 2016 i młodsi – 200m

  • U 10 – rocznik 2014-2015 – 300m

  • U 12 – rocznik 2012-2013 – 500m

  • U 15 – rocznik 2009-2011 – 750m

  • OPEN – rocznik 2008 i starsi – Bieg Godzinny

V. PROGRAM:

godz. 9:00 – otwarcie biura zawodów

godz. 10:00 – starty do biegów dla dzieci i młodzieży

godz. 10:15 – 11:30 – dekoracje dzieci i młodzieży

godz. 11.45 – rozgrzewka i prezentacja zawodników w kategorii OPEN

godz. 12:00 – start biegu godzinnego

godz. 13:00 – zakończenie biegu godzinnego

godz. 13:15 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

VI. MIEJSCE:

Bieg rozegrany zostanie na PODSTREFIE EKONOMICZNEJ W ŁAPACH przy ul. Cukrowniczej.

Trasa biegu będzie przebiegać po asfalcie ( jedno pełne okrążenie trasy to ok. 1,3 km )

Bieg polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 1 godziny( 60 minut ).

Nie ma obowiązku biegać pełnej godziny – uczestnik w każdej chwili może zejść z trasy po przebiegnięciu dowolnej odległości.

Po upływie regulaminowej godziny biegu na sygnał dźwiękowy sędziego zawodnicy zobowiązani są do zatrzymania się, po czym sędziowie na podstawie zapisów prowadzonych w trakcie biegu zdecydują o kolejności zawodników.

VII. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie mailowo na adres okf@okf.lapy.pl w dniach: 07.05.2024 r.– 20.05.2024 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zwrotna wiadomość.

Informacje: Przemysław Jaroszewski tel: 783 089 557

W zgłoszeniu mailowym należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, miejscowość, numer kontaktowy

VIII. NAGRODY:

1. Medale dla wszystkich uczestników za udział oraz dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 puchary z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców/mężczyzn i kobiet
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność.

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia pomoc medyczną.

We wszystkich sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Regulamin cykl biegowy 2024