Wraca Piłkarskie Przedszkole – informacja dla rodziców

W związku z umożliwieniem przez Prezesa Rady Ministrów prowadzenia zajęć sportowych dla większej grupy zawodników, informujemy, że w kolejnym tygodniu odbywać się będą treningi Piłkarskiego Przedszkola. Prosimy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 • treningi odbywać się będą w środy i piątki o godzinie 17:00 na Orliku w Łapach (ul. Żwirki i Wigury)
 • PIERWSZY TRENING – 20 MAJA
 • trening trwać będzie do 18:15
 • rodzice odprowadzają dzieci pod bramę wejściową, trener odbiera dzieci i przeprowadza zajęcia
 • rodzice nie mogą wchodzić na teren obiektu
 • po zajęciach trener odprowadza dzieci pod bramę, skąd odbierane są przez rodziców
 • przed wejściem na obiekt obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej na ustach i nosie
 • po wejściu na obiekt, dzieci nie muszą mieć maseczek
 • przed wejściem na obiekt, dzieci będą musiały zdezynfekować dłonie
 • w zajęciach może wziąć udział maksymalnie 14 zawodników, dlatego rodzice powinni telefonicznie zgłosić trenerowi chęć udziału ich dziecka w zajęciach (tel. 85 715 24 75)
 • przed rozpoczęciem zajęć, należy wydrukować i dostarczyć trenerowi wypełnioną zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach oraz ankietę zdrowotną (DO POBRANIA PONIŻEJ)

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH (POBIERZ, WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

ANKIETA (POBIERZ, WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)