Oferty pracy na Terenach rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie

OFERTA PRACY

PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia kajaków/Sauna – Tereny rekreacyjne w Uhowie

 

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje pracowników wypożyczalni kajaków na Terenach rekreacyjnych w Uhowie.

Do obowiązków kasjera należeć będzie między innymi: wypożyczanie sprzętów z asortymentu wypożyczalni ( kajaki, wiosła i kapoki ), monitorowanie czasu wynajmu, kontakt z klientem, pobieranie opłat, kontrolowanie stanu technicznego sprzętu, drobne naprawy sprzętu. Dbanie o czystość powierzonego terenu oraz koszenie trawy.

Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.pożarowych.

Osoba, która chce pracować w wypożyczalni kajaków nie może być osobą karaną. Ponadto musi być osobą dokładną, skrupulatną, rzetelną i uczciwą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej, a także posiadać minimum średnie wykształcenie.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mieszczących się w zakresie działania obiektu.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 19.06.2021 do 31.08.2021 roku.

Forma zatrudnienia-umowę zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul Leśnikowska 18 A, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefoniczny pod numerem 85 715 24 75.

Ostateczny termin przyjmowania ofert na formularzu, stanowiącym załącznik do oferty do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 15:00.

FORMULARZ PRACOWNIK WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

________________________

OFERTA PRACY

KASJERKO – SPRZĄTACZKA

Wypożyczalnia kajaków/Sauna – Tereny rekreacyjne w Uhowie

 

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji kasjerko-sprzątaczki na obiekcie Terenów rekreacyjnych w Uhowie.

Do obowiązków kasjera należeć będzie między innymi: wypożyczanie kajaków,obsługa sauny i prowadzenie kasy fiskalnej zgodnie z Instrukcją kasową, sporządzanie dokumentacji obrotów kasowych / Raport dobowy i miesięczny/ po zakończeniu zmiany, bezpieczne przechowywanie utargu kasowego i rozliczenie gotówki z pracownikiem OKF w Łapach, ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za niedobory w kasie.

Osoba, która chce pracować na stanowisku kasjera nie może być osobą karaną. Ponadto musi być osobą dokładną, skrupulatną, rzetelną i uczciwą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej, a także posiadać minimum średnie wykształcenie.

Do zadań sprzątaczki na obiekcie Tereny rekreacyjne nad rzeką Narew w Uhowie należeć będzie: utrzymanie w przydzielonym do sprzątania rejonie czystości i porządku, dokładne i terminowe wykonywanie przydzielonych prac, racjonalne i oszczędne gospodarowanie sprzętem do sprzątania i środkami czystości, dbanie o powierzone mienie, sprzęt i urządzenia.

Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.pożarowych.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mieszczących się w zakresie działania obiektu.

Czas trwania zlecenia jest przewidziany w okresie od 19.06.2021 do 31.08.2021 roku.

Forma zatrudnienia-umowę zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach – Stadion ul Leśnikowska 18 A, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefoniczny pod numerem 85 715 24 75.

Ostateczny termin przyjmowania ofert na formularzu, stanowiącym załącznik do oferty do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 15:00.

FORMULARZ KASJERKO-SPRZĄTACZKA